Urodziny dzieci bowling

 

Uwaga !!!

1 ) Poczęstunek. W skład poczęstunku we własnym zakresie mogą wchodzić tylko i wyłącznie produkty kupne typu słodycze/chrupki czy owoce oraz  ciasto dla rodziców i tort. Prosimy o nie przynoszenie i nie spożywanie na obiekcie przekąsek/ zakąsek  robionych samemu w domu zarówno dla dzieci jak i dorosłych ze względów sanitarnych.  Możliwość zamówienia na miejscu z karty. Menu dostępne na naszej stronie.

2 ) Zastawa dla dzieci 1komplet/1dziecko tj. 1 talerzyk , 1 kubek i sztućce ( zwrotne )  w cenie urodzin. Zastawa dla rodziców lub inna dodatkowa w zakresie własnym.

3 ) Czas trwania urodzin, Ilość torów do kręgli i czas gry określamy przy rezerwacji.

4 ) Dekoracja Sali/Miejsca w zakresie własnym.

REGULAMIN URODZIN 

1. Przedmiotem rezerwacji jest udostępnienie miejsca w Parku Rozrywki Ballandia przeznaczonej do organizacji przyjęcia urodzinowego.

2. Osobą rezerwującą urodziny może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

3. Organizator dokonuje rezerwacji poprzez kontakt telefoniczny 506 523 365 lub osobiście na miejscu w lokalu w dniach i godzinach jego otwarcia.

4. Miejsce jest udostępnione na określonej przez Organizatora ilości osób na określoną ilość godzin. Ostateczna liczba gości podawana jest na 2 dni przed przyjęciem. Czas trwania określamy przy rezerwacji urodzin.

5. W przypadku rezerwacji kręgli max. 6 dzieci / 1 tor.

6. W celu dokonania rezerwacji Organizator udziela  informacji w zakresie
danych osobowych tj: imię i nazwisko. Organizator zobowiązany jest wskazać liczbę osób, które będą przebywały na urodzinach oraz dokładną datę rezerwacji ze wskazaniem godzin.

7. Na podstawie danych udzielonych Parkowi  wyliczana jest
opłata za zorganizowanie urodzin. Na opłatę urodzinową składa się: opłata na wynajęcie Kręgli,
opłata za organizację/wstęp gości do Parku Rozrywki oraz opłaty dodatkowe/opcjonalne tj: przekąski/menu, kawa czy herbata. Część opłaty urodzinowej stanowi Zadatek. W przypadku rezygnacji zadatek nie jest zwracany. Zmiana terminu rezerwacji min 7 dni przed przyjęciem z zachowaniem wpłaconego zadatku na nowy termin. Zadatek w kwocie 100 zł wpłacamy osobiście w lokalu w dniach i godz. otwarcia lub na konto bankowe min. 5 dni od rezerwacji terminu przyjęcie. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostaje anulowana.

Zadatek można wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

DANE DO WPŁATY:

HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH J.P. BURCHARD Sp. J ,F.” BALLANDIA”.

ul. Rokicińska 312, 92-601 Łódź

numer konta :

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi

82 8784 0003 0001 0010 0323 0401

W tytule: nazwisko i data przyjęcia.

8. Opłata urodzinowa może być wyższa, niż wskazana przy rezerwacji, w przypadku przybycia
większej ilości gości. W przypadku przybycia mniejszej ilości gości, niż Organizator wskazał
podczas dokonywania rezerwacji opłata ulega obniżeniu max do 2 osób.

9. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10.Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo gości podczas urodzin oraz bierze odpowiedzialność za rzeczy pozostawione przez gości w Sali. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Sali  i poza nią. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Sali oraz uszkodzenie lub zagubienie elementów wyposażenia. Wszelkie przedmioty znajdujące się w Sali stanowią jej wyposażenie i są własnością Parku Rozrywki.

11. Organizator może zwrócić się z prośbą  o przedłużenie
Rezerwacji urodzin w trakcie ich trwania. Park Rozrywki zastrzega
sobie prawo do niewyrażenia zgody na przedłużenie Rezerwacji bez podawania przyczyny. Przedłużenie rezerwacji wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Organizatora dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z cennikiem.